حلال ، سلامت و سعادت

معرفی مرکز تحقیقات حلال

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرکز که در زمینه محصولات و خدمات حلال و سلامت  فعالیت می کند با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح مرکز تلاش می کند تا برای دستیابی به اهداف عالیه مرکز و کسب جایگاه به عنوان یکی از مراجع صدور گواهی حلال در سطح کشور، منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه، نسبت به برآورده نمودن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی، کیفی و سلامت، حلیت و طهارت با تمرکز بر مشتری مداری و جلب رضایت تمامی ذی نفعان اقدام نموده و در این مسیر اصول ذیل را رعایت نماید :

 

۱- سیاستگذاری در زمینه ارزیابی و کنترل کیفیت مواد و فراورده ها و خدمات سلامت و حلال و مشارکت بخش خصوصی

۲- ارتباط و همکاری با مراکز دینی و دانشگاهی داخلی و بین المللی با هدف بررسی مسائل و چالشهای جدید در امر حلیت، حرمت، طهارت و سلامت خدمات و مواد و فراورده های مشمول

۳- انجام آزمایش های کنترل کیفیت و ارزیابی فراورده های سلامت و حلال

۴- رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش جهت افزایش رضایت ذی نفعان

۵- توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری افراد متخصص آموزش دیده در حوزه های اجرایی و پژوهشی ( تحقیقاتی ) و آموزشی

۶- فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد روحیه کار تیمی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مرکز

۷- گسترش استفاده از فناوری اطلاعات، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی

۸- بهبود مداوم فرایندهای اجرایی و شناسایی فرصت ها و نقاط قوت و ضعف و تعیین راهکارهای مناسب و انجام اقدامات در جهت تحقق اهداف مرکز و رفع چالش ها

 

این مرکز خود را متعهد می داند تا با برقراری الزامات ایزو۲۰۱۵ : ۹۰۰۱ ضمن اجرای صحیح فرآیندهای اجرایی، پایش میزان تحقق، اهداف و شاخص های از پیش تعیین شده با بهبود مستمر سیستم مذکور، از اثربخشی فعالیت های مرکز اطمینان حاصل نمایند.اینجانب مدیر ارشد ( رئیس مرکز) خود را ملزم و مکلف می دانیم تا براساس نتایج پایش و اندازه گیری و تحلیل نسبت به بازنگری اهداف کیفی اقدام نموده و منابع مالی و امکانات لازم برای تحقق اهداف را تأمین نمایم، همچنین از تمامی کارکنان انتظار دارم ضمن درک صحیح از نحوه برآورده ساختن الزامات و اهداف در انجام و حفظ سیستم مدیریت کیفیت تلاش نموده و برحسب وظایف، مسئولیت ها و اختیارات تعیین شده درجهت افزایش کارایی و پیشبرد اهداف مرکز گام بردارند.

 

محورهای فعالیت مرکز تحقیقات حلال

۱- توسعه و بکارگیری علوم دینی و دانشگاهی درزمینه حلیت و حرمت مواد و فراورده های مشمول

۲- انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه کنترل حلیت و حرمت مواد و فراورده های مشمول به منظور دستیابی به روش های نوین و معتبر کنترل حلیت و حرمت مواد و فرآورده های فوق الذکر

۳- ارتباط  و همکاری با مراکز دینی و دانشگاهی داخلی و بین المللی با هدف بررسی مسائل و چالش های جدید در امر حلیت و حرمت مواد و فرآورده های مشمول

۴- تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و محقق با توجه به اهداف نوع فعالیت و شرح وظایف مجموعه و ترغیب و تشویق وحمایت از محققین و متخصصین حوزه مربوطه

۵- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد مقالات ومدارک مربوطه و انتشار آن در قالب مجلات علمی، پژوهشی و سمینارها و همایش های علمی

۶- کمک به تدوین آیین نامه ها، ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع حلیت و حرمت مواد و فرآورده های مشمول

۷- مشاوره به مراکز و مراجع دینی در خصوص تعیین حلیت وحرمت مواد و فرآورده های مشمول با توجه به پیشرفت روز افزون صنایع تولید مواد و فرآورده های مشمول

۸- صدور گواهی های مربوطه براساس قوانین و مقررات

 

ماموریت مرکز تحقیقات حلال

مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و آزمایشگاهای تخصصی آن یک نهاد مستقل است که خدمات مشاوره، ارزیابی و بازرسی محصول و خدمات، انجام خدمات آزمون و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی را در حداقل زمان ممکن و با بهره گیری از کارشناسان متخصص و صاحب نظران علوم دینی و دانشگاهی ارائه می نماید. این مرکز با برقراری ارتباطات و تعاملات ملی و بین المللی و مشارکت با مراجع دینی و دانشگاه فرصت های بهبود و ارتقاء در زمینه ارزیابی و کنترل کیفیت فراورده ها و خدمات سلامت و حلال را فراهم می آورد.

 

بیانیه ی مدیریت

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران که به استناد قانون تشکیل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ماده ۲۰  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ از سال ۱۳۹۴ به صورت قطعی  تشکیل شده و به وظایف محوله و تعهدات خود در زمینه آموزش، پژوهش و بررسی سلامت و حلیت کالاها وخدمات، انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی و صدور تاییدیه و گواهی اقدام می کند، به منظور پیروی از یک سیستم مدیریت کیفیت جامع در مجموعه خود مبادرت به برقراری نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO۹۰۰۱ نموده است.

در راستای ایجاد سیستم مدیریت کیفیت و حفظ و استمرار آن، این مرکز می کوشد تا با برقراری الزامات استاندارد بین المللی ISO۹۰۰۱ : ۲۰۱۵ نسبت به هدف گذاری مناسب و تشریح فرایندهای کاری اقدام نموده، شرایط مرکز را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و پس از تجزیه و تحلیل، فرصت های بهبود را مشخص و اقدامات لازم جهت بهینه نمودن فرایندها، رفع موانع و چالش های احتمالی و بازنگری اهداف خود اقدام کند.

اینجانب خود را مکلف می داند تا با تامین منابع و امکانات و تجهیزات مورد نیاز  شامل تامین نیروی انسانی متخصص، شایسته و مجرب، منابع مالی و اعتبارت مورد نیاز برای تسهیل در امور محوله و تامین زیر ساخت های مناسب در محیط کار و آزمایشگاه، بکارگیری از فناوری اطلاعات در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری، برقراری و حفظ رفتارهای سازمانی و ارتباطات و تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی، ایجاد انگیزش در کارکنان، برگزاری آموزشهای مداوم به منظور ارتقاء آنان، جهت تحقق اهداف سازمانی تبیین شده، گام برداشته و رضایتمندی کارکنان، مشتریان و سایر ذی نفعان را فراهم آورد.

همچنین صراحتاً اعلام مي‌دارد كه فرایندهای کاری و كاركنان این مرکز از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي كه تأثير منفي بر اجرای وظایف آنان بگذارد، رها بوده و با تاکید بر حفظ اسرار، بی طرفی، بدون تبعيض و به صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام وظیفه می کنند و با توجه به ساختار مرکز، در مواردی که ضرورت دارد برخی از مسئولیت ها و اختیارات را با شرایط تعریف شده و تحت نظارت مستقیم خود، به افراد مسئول  واگذار و یا برون سپاری نماید، که این موضوع در نظام مدیریت کیفیت درنظر گرفته شده و بطور مستمر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

آزمایشگاه مرکز ملی تحقیقات حلال

آزمایشگاه تحقیقات تخصصی حلال نقش مهمی در پژوهش و توسعه فن آوری های سریع و دقیق احراز هویت و ایمنی محصولات حلال ایفا می کند و محصولات را در روند صدور گواهینامه ی حلال بررسی می کند.

پیروی سیاست های مربوط به گسترش و ارتقاء خدمات و دارا بودن تخصص و تجهیزات لازم، در سال ۱۳۹۵ آزمایشگاهی مجهز و تخصصی در زمینه ی تحقیق و توسعه ی حلال و خدمات احداث شد. با لطف پروردگار و تلاش متخصصین این مجموعه، این ازمایشگاه در حال حاضر قادر به انجام خدمات در زمینه های زیر است:

• تشخیص ژنوم حیوانی در محصولات غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی با استفاده از روش Real-time PCR

• تشخیص منشا حیوانی ژلاتین (گاوی، خوکی و ماهی) و منشا بافت (پوست و استخوان) در محصولات غذایی و دارویی با استفاده از داده های مس اسپکترومتری

• تشخیص درصد الکل

 

کارکنان مرکز تحقیقات حلال

رئیس مرکزملی تحقیقات حلال ، معاون پژوهشی مرکز ، عضو هیات علمی و شورای پژوهشی مرکز ، عضو هیات علمی و مشاور فقهی مرکز ، مشاور رئیس مرکز ، مدیر امور مالی مرکز ، کارشناس فناوری اطلاعات ، کارشناسان علمی و کاردان امور اداری

 

 

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه دانش کیان - پلاک ۲۴

تلفن : ۸۸۹۰۹۰۳۳ - ۰۲۱

نمابر : ۸۸۸۹۰۸۵۸ - ۰۲۱

پست الکترونیک : info@halal.gov.ir

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری

نقشه سایت

تالار گفتگو

ورود اعضا

محصولات

© حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران است.

تلفن : -

نمابر : -